27
september
2021
De InternetHelden - Bureau Jeugd en Media

Gepubliceerd door Justine Pardoen in Scholen

Kinderen tijdens corona 31% meer online

Ruim 90% van de ouders wil dat kind les krijgt over online veiligheid. Ze maken zich meer zorgen over online veiligheid dan voor corona. Niet zo gek, nu kinderen een derde meer online zijn.

Uit het onderzoek van Ipsos blijkt dat hoewel 52% van de ouders zich goed tot zeer goed geïnformeerd voelt over online veiligheid en hierover regelmatig met het kind praat, ouders zich toch meer zorgen maken nu kinderen vaker online zijn sinds corona. De overgrote meerderheid (91%) online veiligheid ook graag als verplicht onderdeel van bestaande lessen op school. Daarbij zouden leraren vooral aandacht moeten besteden aan onderwerpen als cyberpesten, sexting, delen van informatie, nepnieuws en privacy

Ruim 142.000 scholieren en ouders leren over online veiligheid met De InternetHelden

Met het programma De InternetHelden helpen Google, Bureau Jeugd & Media en Safer Internet Centre kinderen en hun ouders om zo bewust en veilig mogelijk online te zijn. Het programma bevat een lespakket over online veiligheid, een toolkit voor ouders en lessen voor het digitale schoolbord voor in de klas (via LessonUp). Het is gratis en voor iedereen beschikbaar op g.co/deinternethelden. Daarnaast worden in samenwerking met de partners ter ondersteuning van het programma workshops voor docenten en ouderavonden georganiseerd. Gedurende het afgelopen anderhalf jaar werden er, als onderdeel van het programma De InternetHelden, meer dan 7000 online lessen gegeven aan scholieren over online veiligheid. Ook vonden er ouderworkshops plaats en speciale themalessen rondom de Week tegen het Pesten 2020, een initiatief van Stichting School & Veiligheid ondersteund door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). 

Meer aandacht voor online gedrag in nieuwe lessen

Het programma wordt de komende periode verder ontwikkeld op basis van feedback en actuele ontwikkelingen. Zo komen er  in het schooljaar 21/22 nieuwe lessen bij de bestaande thema’s ‘Met aardig doen kom je verder’, gericht op vriendelijkheid online, en ‘Blijf er niet meer zitten’, over het identificeren van verontrustende content en omgaan met negatief gedrag online. Ook start een pilot samenwerking met Trias VMBO voor het integreren van de lessen als vast onderdeel van mediawijsheid (digitale geletterdheid) in het curriculum. In dit schooljaar worden weer sessies voor docenten en ouderavonden verzorgd.

Meer informatie over het onderzoek

Ipsos* heeft in opdracht van De InternetHelden een onderzoek uitgevoerd onder 501 Nederlandse ouders van kinderen in de leeftijdscategorie 11-15 jaar. Er kwamen een aantal interessante bevindingen uit het onderzoek:

  • Schermtijd: Tijdens corona nam zowel de tijd die kinderen online besteedden voor school (+40%), als voor vrije tijd (+25%) toe (totaal 31% meer online), naar totaal gemiddeld 4.1 uur per dag. 
  • Vaardigheden ouders: Ruim een kwart van de ouders (27%) achtte de eigen vaardigheden tijdens het thuisonderwijs onvoldoende om het kind wanneer nodig te helpen. 
  • Zicht op activiteiten kind: De helft van de ouders geeft aan dat ze voldoende zicht had op wanneer hun kind dingen voor school en dingen in privé tijd deed online, waarvan 62% tools voor ouderlijk toezicht heeft gebruikt. Daarnaast praat het merendeel minimaal wekelijks met het kind over thema’s als schermtijd en online veiligheid. 
  • Informatie voor ouders: Ouders voelen zich het meest geïnformeerd over privacy, beveiliging van gegevens en phishing. Het minst goed geïnformeerd voelen zij zich over hacking, online hulp zoeken en nepnieuws. Over hacking zou 30% graag meer informatie ontvangen.
  • Bespreken van sexting: Hoewel ze sexting een belangrijk onderwerp vinden, heeft slechts 48% van de ouders hierover gesproken met hun kind en zou 71% graag zien dat leraren dit onderwerp met kinderen bespreken. 

*Ipsos heeft tussen 23 juli en 9 augustus 2021 onderzoek gedaan naar de meningen van ouders over de online veiligheid van hun kinderen. De opzet en vragenlijst zijn grotendeels identiek gehouden aan een zelfde onderzoek uit 2019 om een zo hoog mogelijke vergelijkbaarheid te kunnen garanderen.

Infographic Jongeren & Online Veiligheid

Aanmelden voor ouderavond of docentenworkshop

Scholen die een aanvraag willen doen voor een ouderavond (voor brugklasouders) of docentenworkshop, kunnen mailen naar: DeInternetHelden@bureaujeugdenmedia.nl

Voor meer informatie, zie hier.

Onderzoek De InternetHelden september 2021
Gerelateerde berichten
Digitale geletterdheid onderwijs
Scholen

Digitale geletterdheid: kan het wat sneller met de invoering?

Lees verder

mediamultitasken Bureau Jeugd & Media
Scholen

De rol van ouders en docenten bij tieners die mediamultitasken

Lees verder

Onderzoek

Relatie multitasken en schoolresultaten

Lees verder

Bureau Jeugd & Media