31
maart
2020
Meer beeldschermtijd - Bureau Jeugd & Media

Gepubliceerd door Justine Pardoen in Onderzoek

Flink meer beeldschermtijd dan normaal

Het is niet zo gek: iedereen heeft door de Corona-crisis meer beeldschermtijd. Jonge kinderen zitten nu gemiddeld 2,5 uur aan een beeldscherm gekluisterd. Zo laat onderzoek zien.

Uit het Iene Miene Media-flitsonderzoek blijkt dat jonge kinderen (0 t/m 6 jaar) gemiddeld 2,5 uur besteden aan beeldschermmedia sinds de coronacrisis, bijna een uur meer dan normaal. Vooral het kijken van filmpjes is toegenomen, van 84 naar 114 minuten per dag, en het spelen van online spelletjes, van 29 naar 40 minuten gemiddeld. Daarnaast zijn ouders minder streng als het gaat om mediagebruik, zo blijkt uit aanvullend onderzoek onder het Landelijk Ouderpanel.

In de ‘normale situatie’ besteden jonge kinderen gemiddeld een uur en drie kwartier als schermtijd, zo bleek deze week uit het jaarlijkse Iene Miene Media-onderzoek  over mediagebruik onder kinderen van 0 t/m 6 jaar. Vanwege de thuisblijf-maatregelen rondom het Coronavirus is er een aanvullend flitsonderzoek gedaan, om vast te stellen in hoeverre het mediagebruik in gezinnen nu anders is. Zo blijkt nu dat zeven op de tien ouders thuiswerken en tegelijkertijd op hun kind moeten letten. Verder geeft 84% van alle ouders aan blij te zijn dat ze media kunnen inzetten om hun kind bezig te houden.

Hoe is dat bij jullie? Hebben jullie kinderen ook meer beeldschermtijd voor ontspanning?

Huiswerk speelt grote rol in toename mediagebruik onder 5- tot 6-jarigen

Vooral het mediagebruik onder 5- tot 6-jarigen kent een toename: dit steeg met bijna anderhalfuur per dag (van gemiddeld 117 naar 202 minuten). Schoolwerk lijkt hierin een grote rol te spelen, want 87% van de 5- tot 6-jarigen krijgt (verplichte dan wel vrijwillige) opdrachten vanuit school die op een scherm moeten worden uitgevoerd. Bij bijna vier op de tien huishoudens met 5- tot 6-jarigen zijn er belemmeringen om media optimaal te gebruiken, vooral door verouderde en onvoldoende computers. 

Ouders zijn nu minder streng

Naast het Iene Miene Media-flitsonderzoek, is er vanuit Opvoedinformatie Nederland en Ouders & Onderwijs een Landelijk Ouderpanel uitgezet onder meer dan 1000 ouders van kinderen van 0-18 jaar. Hieruit blijkt dat 70% van de ouders in deze tijd minder streng is wat mediagebruik betreft. Slechts 30% van de ouders zegt even streng te zijn als anders. “Ik denk dat ik zelfs strenger ben. Het belang van een gezonde routine is nu groter dan ooit”, zegt een ouder. Een andere respondent geeft aan: “Ik probeer streng te zijn, maar het is moeilijk. Normaal heb je hier in het weekend onenigheid over, nu elke dag als je niet oppast”.

Uit het Landelijk Ouderpanel blijkt ook dat het voor ouders die thuiswerken een behoorlijke uitdaging is om hun kind bezig te houden en tegelijkertijd te letten op het mediagebruik. ”Ik moet fulltime werken en ben alleenstaande ouder. Ik heb twee kinderen in huis die ook nog huiswerk moeten maken. Het is een onmogelijk opgave”, zegt een van de ouders als het gaat om mediagebruik beperken. Een andere ouder geeft als reden voor het toegenomen mediagebruik aan: “Anders red ik het qua werk niet. Mijn kind is enig kind”. 

7 herkenbare vragen over opvoeden en media

Om ouders te helpen in deze ongewone tijd, zijn zeven herkenbare opvoedvragen uitgelicht en beantwoord. Die zijn samengesteld met de kennis van Opvoeden.nlMediaopvoeding.nl, de GroeiGids en het Iene Miene Media-onderzoek 2020 van Netwerk Mediawijsheid.

Uitdaging ligt in het weer aanpassen naar het normale ritme

Justine Pardoen, hoofdredacteur van Mediaopvoeding.nl, reageert: “Natuurlijk is een grote groep kinderen (net als volwassenen zelf) meer met beeldschermen bezig; dat is heel begrijpelijk. Voor school, maar ook voor ontspanning en contact met vrienden en familie. Pas je regels aan als dat nodig is.” Volgens Pardoen is de uitdaging straks om, als de scholen weer beginnen, ons opnieuw aan te passen. “Ik heb er vertrouwen in dat gezinnen dat kunnen. Een tip tot slot: probeer met kinderen te blijven praten over hun media-ervaringen. En probeer ook iets samen te doen. Van luisterboek tot gamen, filmpjes kijken of foto’s maken: door samen te genieten van de mogelijkheden maak je er een minder passieve, loze tijd van.”

Belangrijke rol weggelegd voor professionals en gemeenten

Prof. dr. Peter Nikken, lector Jeugd en Media aan Hogeschool Windesheim: “Veel ouders kunnen hulp bij de mediaopvoeding van hun kinderen goed gebruiken. Sociaal werkers van bijvoorbeeld consultatiebureaus of de GGD of medewerkers van de bibliotheek kunnen die hulp bieden. Gemeenten kunnen daarin een rol pakken door er voor te zorgen dat deze professionals samen op afstand ouders goede informatie kunnen geven over media en jonge kinderen.”

Tips voor ouders

  1. Wij schreven eerder dit blog over mediaopvoeding tijdens Coronatijd.
  2. Het Nederlands Jeugdinstituut maakte een speciale pagina met tips voor ouders.
  3. Ook Kennisnet helpt ouders met tips, op de site lesopafstand.nl
  4. Er is veel informatie te vinden over media en het jonge kind in het kader van de Media Ukkie Dagen #MUD20
Gerelateerde berichten
mediamultitasken Bureau Jeugd & Media
Scholen

De rol van ouders en docenten bij tieners die mediamultitasken

Lees verder

sexting stappenplan Bureau Jeugd & Media
Scholen

Stappenplan ‘omgaan met sexting’

Lees verder

Bureau Jeugd & Media