Speciaal onderwijs

Sinds november 2023 is De InternetHelden uitgebreid met lessen voor het voortgezet speciaal onderwijs: De InternetHelden Basis.

Het zijn 20 kortere lessen (25 minuten) en ze zijn verdeeld in zeven thema’s:

  1. Verstandig delen
  2. Trap er niet in
  3. Ga veilig online
  4. Aardig doen helpt
  5. Blijf er niet mee zitten
  6. Zorg goed voor jezelf
  7. Pas op voor nep

Elk thema begint met een korte video waarin de bekende influencers Quinn en Aaron het thema introduceren.

De opzet van De InternetHelden Basis: Kijken, Denken, Doen

Bij elk thema hoort een poster waar de leerdoelen op staan, geformuleerd als
persoonlijke voornemens. Het doel daarvan is dat je in de klas deze voornemens levend
kunt maken: de docent kan ernaar verwijzen (‘weet je nog?’), ze regelmatig herhalen en ze
weer oppakken als dat relevant is. Zo kunnen de leerlingen deze regels zich eigen maken,
internaliseren en leren toepassen in hun dagelijkse leven.

De lessen zijn ontworpen volgens een vast stramien Kijken, Denken, Doen. De docent kan
dit als samenvatting en herkenning gebruiken voor de lessen. Het deel Kijken betekent altijd
dat je samen een video of striptekeningen bekijkt en bespreekt. Het deel Denken biedt extra kennis en
uitleg. En bij Doen gaan de leerlingen aan de slag met een praktische oefening om het
geleerde toe te passen.

Tegelijkertijd leren de leerlingen ook om Kijken, Denken, Doen als mediawijsheidstrategie in te zetten voor hun eigen handelen.

Bureau Jeugd & Media