De InternetHelden

Veelgestelde vragen

Voor wie is De InternetHelden bedoeld?

Het lespakket is bedoeld voor scholieren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het materiaal voor ouders is geschikt voor het hele gezin (alle leeftijden). Voor laaggeletterde ouders of ouders die het Nederlands minder goed beheersen, is er binnenkort speciaal materiaal. Neem contact met ons op, zodat we u op de hoogte kunnen houden.

Heb ik een account nodig voor De InternetHelden?

Nee, al materiaal is kosteloos beschikbaar en er hoeft nergens ingelogd te worden. Ook de lessen via LessonUp zijn te gebruiken zonder dat de docent een account nodig heeft bij LessonUp. Ze zijn bereikbaar via het eigen kanaal van De InternetHelden:
https://www.lessonup.com/nl/channel/deinternethelden

Waar vind ik het materiaal van De InternetHelden?

Alle downloads vindt u via de pagina van De InternetHelden. De lessen staan online in het kanaal van De InternetHelden op LessonUp. Die zijn voor iedereen vrij toegankelijk.

Bij welk vak, en door welke docenten kunnen deze lessen gegeven worden?

De lessen zijn bij uitstek geschikt voor mentoruren, maar het kan ook bij het vak burgerschap en natuurlijk het vak mediawijsheid (als dat op uw school gegeven wordt). Afzonderlijke lessen kunnen gebruikt worden bij lesuitval, en zo nodig gegeven worden in de mediatheek (door de mediathecaris, een mediacoach of een invaldocent). Er is geen speciale opleiding of achtergrond voor nodig. Maar een beetje interesse en enthousiasme helpt beslist.

Voor welke onderwijsniveaus is De InternetHelden geschikt?

De lessen zijn geschikt voor vmbo en de eerste drie leerjaren van havo/vwo. We hebben ons gericht op ‘het gemiddelde’. De wat moeilijkere activiteiten zijn apart vermeld als ‘verdiepingsopdracht’. Voor de uitersten van het onderwijsspectrum zult u misschien zelf wat aanpassingen moeten maken (versimpelen dan wel verrijken).

Voor het speciaal voortgezet onderwijs is er een afzonderlijke versie gemaakt. Deze lessen zijn minder talig, duren ongeveer 20 minuten en zijn verdeeld over meer thema’s (beschikbaar najaar 2023).

In hoeverre voldoet dit lespakket aan de kerndoelen van het vak Digitale Geletterdheid?

Binnen het model voor digitale geletterdheid van SLO en Kennisnet passen de lessen in het onderdeel mediawijsheid. De acht competenties van het Mediawijsheid Competentiemodel komen ook aan bod: Bedienen, Exploreren, Vinden, Creëren, Verbinden, Discussiëren, Doorgronden en  Reflecteren. 

Op dit moment is SLO bezig met het actualiseren van de kerndoelen [link: https://actualisatiekerndoelen.nl/]. Er komen ook kerndoelen voor digitale geletterdheid, een nieuw onderdeel van het landelijk curriculum voor po, vo en so, dat nu aangemerkt is als een van de vier basisvaardigheden (taal, rekenen/wiskunde, burgerschap, digitale geletterdheid). We volgen de ontwikkelingen op de voet en zodra de kerndoelen er zijn, zullen we de lessen overeenkomstig de kerndoelen vo beschrijven. 

(sociale, technische en persoonlijke veiligheid, privacy, online participeren in online sociale netwerken, oriëntatie binnen mediaomgevingen, reflecteren op eigen mediagebruik). Zie ook het ‘Handboek Digitale geletterdheid’ van Kennisnet.

Is het lesmateriaal ook op papier beschikbaar?

Antwoord

Waar kan ik meer informatie vinden over een docentenworkshop en een ouderavond op mijn school?

Antwoord

Hoe kan het dat het programma kosteloos is voor scholen?

Antwoord


Informatieaanvraag De InternetHelden (Basis) – leerlijn Mediawijsheid onderbouw VO (en VSO)

We zijn geïnteresseerd in het programma De InternetHelden (Basis) dat is ontwikkeld door Bureau Jeugd en Media. Graag ontvang ik meer informatie.

U kunt hieronder uw vraag toelichten. Zet er ook bij als het om VSO gaat (De InternetHelden Basis).

Organisatie

Contactpersoon

Ik heb een vraag:

Wilt u ook met ons samenwerken?

Vraag hier een offerte aan. Of laat ons hier weten dat u gebeld wilt worden en we bellen u binnen een werkdag terug.

Ik wil een ouderavond

Ik wil een docentensessie

Vraag over De InternetHelden